Regulamin szkoły

Uwaga! Przestrzeganie regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

Przed Lekcją
 • Unikaj jedzenia 2 – 3 godziny przed lekcją.
 • Pij dużo wody w ciągu dnia. Powinneś mieć dobrze nawodniony organizm w czasie zajęć.
 • Bądź w szkole 15 minut przed lekcją.
 • Zapłać przed zajęciami.
 • Weź duży ręcznik, swój własny lub wypożyczony z recepcjii i połóż go na swojej macie.
 • Postaraj się mieć czyste stopy i być bez perfum lub pachnących dezodorantów.
 • Zostaw wszystko w szafce. Do sali nie wolno przynosić telefonów, toreb itp.
 • Do sali ćwiczeń nie wolno wchodzić w butach ani klapkach.
 • Studio zamykamy 5 minut przed zajęciami. Nie spóźnij się.
 • Jeśli się spóźnisz drzwi wejściowe do studia będą zamknięte.
Na lekcji
 • Proszę, zachowaj zupełną ciszę w sali ćwiczeń przed, w trakcie i po zajęciach.
 • Nie kładź maty bezpośrednio przed lub za inną osobą. Każdy powinien się widzieć w lustrze.
 • Możesz wejść do sali przed zajęciami i położyć się na macie w pozycji savasana i się wyciszyć.
 • Nie ćwicz, nie rozciągaj się i nie przeszkadzaj innym przed rozpoczęciem zajęć.
 • Na pytania odpowiadamy po zajęciach na recepcji.
 • Absolutny zakaz przynoszenia do sali jogi telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Pierwszy rząd jest TYLKO dla osób z mocną, regularną praktyką.
 • Jeśli ćwiczysz w pierwszym rzędzie nie kładź się na macie w serii stojącej.
 • Słuchaj uważnie słów nauczyciela i rób ile możesz ale zawsze według instrukcji.
 • Prosimy o szacunek dla naszej metody nauczania. Bikram joga opiera się na synergii.
 • Prosimy o niewykonywanie pozycji, które nie należą do naszej serii.
 • Prosimy o wykonywanie tych samych pozycji co wszyscy w tym samym czasie co wszyscy.
 • Skup się na własnym odbiciu w lustrze. Nie przyglądaj się innym.
 • Pozostań w sali przez całe zajęcia. Nigdy nie wychodź w trakcie zajęć.
 • Postaw butelkę wody w górnym rogu swojej maty.
 • Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na uczestnictwo w zajęciach odbywających się w temperaturach dochodzących do 42 stopni Celsjusza.
 • Jeśli potrzebujesz usiądź i zrób krótką przerwę. Nie wychodź.
Po lekcji
 • Proszę, zachowaj zupełną ciszę w czasie ostatniej savasany.
 • NIE WYCHODŹ z sali w trakcie ostatniej savasany. To tylko 2 minuty.
 • Wychodząc, zabierz wypożyczoną matę i ręcznik i odłóż do przeznaczonych na nie pojemników.
 • Pij dużo wody!
Regulamin przechowywania mat
 • Bikram Joga Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za maty zostawione w studiu.
 • Przechowujemy tylko maty do jogi.
 • Maty do fitnessu, karimaty, sztywne lub grube maty sportowe, maty które się kruszą i śmiecą są natychmiast usuwane ze studia.
 • Przechowujemy tylko maty zwinięte i zabezpieczone gumką.
 • Maty w workach, z paskami i sznurkami, rozwijające się są usuwane ze studia.
 • 1 stycznia i 1 czerwca wyrzucamy wszystkie maty nieużywane dłużej niż miesiąc.
 • Wkładając lub wyjmując matę zachowaj porządek.
Zasady korzystanie z usług szkoły Bikram Joga Warszawa

1. Członkowie szkoły Bikram Joga Warszawa uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w szkole oraz używają wyposażenia i urządzeń szkoły wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Biorąc udział w zajęciach szkoły Bikram Joga Warszawa uczestnicy wyrażają zgodę na ćwiczenie w temperaturze dochodzącej do 42 stopni Celsjusza. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez jej członków.

2. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę jogi po rozpoczęciu zajęć.

3. Członkowie szkoły są zobowiązani nie zakłócać zajęć w żaden sposób, w szczególności poprzez rozmowy, używanie urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych w sali do jogi.

4. W odniesieniu do najbardziej popularnych godzin zajęć, szkoła zastrzega sobie  prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazanie terminu i warunków dokonywania zapisów.

5. Prowadzący zajęcia nauczyciel ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka szkoły o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii nauczyciela, sala do jogi jest przepełniona lub Członek szkoły nie wykonuje instrukcji nauczyciela.

6. Zabronione jest korzystanie z usług szkoły przez Członków będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów, środków przeciwbólowych lub środków uspokajających. Członkowie Szkoły cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem praktyki.

9. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie szkoły zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz wskazówek nauczycieli i personelu szkoły. 

Wyłączenie odpowiedzialności szkoły Bikram Joga Warszawa

 1. Członek Szkoły korzysta z usług Szkoły oraz jej wyposażenia na własną odpowiedzialność. 
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Szkoły. Członek Szkoły zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Szkoły z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Szkołę.
 3. Członek Szkoły ponosi ososbistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w przebieralni. Bikram Joga Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniedzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi w przebieralni oraz innych pomieszczeniach Szkoły.
Regulamin sprzedaży karnetów

Wszystkie karnety są imienne i nie można ich przenosić na inną osobę.

Data ważności zakupionego karnetu nie podlega przedłużeniu z żadnych względów

(w tym zdrowotnych, losowych, etc.).

Nie zwracamy kosztów zakupionych karnetów.

Regulamin Sprzedaży On-line

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do szkoły Bikram Joga Warszawa za pośrednictwem strony internetowej.

Szkoła: Bikram Joga Warszawa

pełne dane adresowe fizycznej lokalizacji szkoły:  Al. Jana Pawła II 61 lok. 305, Warszawa 01-031

Firma: Centrum Żmigród sp. z o.o.

pełne dane adresowe właściciela (firmy): Żmigród 5, Lublin 20-110

Dane rejestrowe:    NIP 9462593080          REGON 060539028

Strona internetowa – bikram.pl

Karnety – karnety do szkoły BJW przedstawione w ofercie szkoły dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi Firma.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  1. Zarejestrowania się na stronie internetowej bikram.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem Sprzedaży znajdującym się w sekcji Regulamin Szkoły.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.
 9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.
 10. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie przygotowana karta  z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu.
 11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@bikram.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji szkoły. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji szkoły.
 12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Szkoły.
 13. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bikram.pl
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 19. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 20. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
 21. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 22. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Szkoły.
 23. Szkoła świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 24. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie bikram.pl   w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 25. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie bikram.pl. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 26. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Szkoły.